Jag är bildlärare med ett ben i bildkonsten och det andra i det textila konsthantverket. Min passion är handstickning och jag omvandlar gärna gamla tekniker och mönster till nya oväntade skapelser. Jag har sedan ”urminnes tider” (född 1950) kallats för Gagga och använder idag detta namn som mitt varumärke på mina textila produkter. Tröttnar aldrig på att utmana mig själv genom att experimentera och testa nya uttryck.

Estetisk linje Kyrkeruds Folkhögskola Bildlärarlinjen Umeå Universitet Utöver detta massor av fördjupningskurser i olika konst och hantverkstekniker. Undervisat i bildämnet framförallt på högstadiet i drygt 40 år. Vid sidan av mitt yrke har jag i alla år arbetat med eget skapande och ställt ut både separat och i samlingsutställningar, samt gjort diverse design-, illustrations-, inrednings-, och utställningsbyggandeuppdrag.

Jag är bildlärare med ett ben i bildkonsten och det andra i det textila konsthantverket. Min passion är handstickning och jag omvandlar gärna gamla tekniker och mönster till nya oväntade skapelser. Jag har sedan ”urminnes tider” (född 1950) kallats för Gagga och använder idag detta namn som mitt varumärke på mina textila produkter. Tröttnar aldrig på att utmana mig själv genom att experimentera och testa nya uttryck.

Estetisk linje Kyrkeruds Folkhögskola Bildlärarlinjen Umeå Universitet Utöver detta massor av fördjupningskurser i olika konst och hantverkstekniker. Undervisat i bildämnet framförallt på högstadiet i drygt 40 år. Vid sidan av mitt yrke har jag i alla år arbetat med eget skapande och ställt ut både separat och i samlingsutställningar, samt gjort diverse design-, illustrations-, inrednings-, och utställningsbyggandeuppdrag.

Kontakt

Margareta Björkäng Eriksson
Gröttvål Lyckorna 1
670 35 Gunnarskog
Tel 070-291 52 15

gaggas.se

Close Menu