Kerstin Andersson

Jag är en obotlig lergodsälskare, arbetar i rödbrännande lergodslera och har gjort det hela mitt yrkesverksamma liv. Den bara skärvens yta i kombination med klara färger, (engobe med transparent glasyr), använder jag mig ofta av. Min produktion är bruksvara för vardag och fest.

Kerstin Andersson

Jag är en obotlig lergodsälskare, arbetar i rödbrännande lergodslera och har gjort det hela mitt yrkesverksamma liv. Den bara skärvens yta i kombination med klara färger, (engobe med transparent glasyr), använder jag mig ofta av. Min produktion är bruksvara för vardag och fest.

Kontakt

Kerstin Andersson
Där framme i Mölnerud
671 94 Brunskog
Tel 073-2110412

[email protected]
www.kerstinandersson.se

Close Menu