Medlemskap

Till medlem i föreningen väljs den vars ansökan vunnit bifall från en majoritet av de närvarande på föreningsstämman.

Resultat av omröstningen meddelas muntligen eller skriftligen.

Här nedan de första fem punkterna i föreningens stadgar:

1. Föreningens namn är Arvika Konsthantverk, Ekonomisk Förening

2. Föreningen som skall vara en sammanslutning av konsthantverkare skall  verka för en levande konsthantverkskultur samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta försäljning och utställning av medlemmars alster.

3. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Arvika

4.  Till medlem i föreningen kan antagas varje seriös konsthantverkare eller konstnär.

5.  Skriftlig ansökan skall ställas till föreningens styrelse som vid föreningsstämma skall föredra ansökan.

Medlemskap

Till medlem i föreningen väljs den vars ansökan vunnit bifall från en majoritet av de närvarande på föreningsstämman.

Resultat av omröstningen meddelas muntligen eller skriftligen.

Här nedan de första fem punkterna i föreningens stadgar:

1. Föreningens namn är Arvika Konsthantverk, Ekonomisk Förening

2. Föreningen som skall vara en sammanslutning av konsthantverkare skall  verka för en levande konsthantverkskultur samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta försäljning och utställning av medlemmars alster.

3. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Arvika

4.  Till medlem i föreningen kan antagas varje seriös konsthantverkare eller konstnär.

5.  Skriftlig ansökan skall ställas till föreningens styrelse som vid föreningsstämma skall föredra ansökan.

 © Copyright Arvika Konsthantverk

 © Copyright Arvika Konsthantverk

Close Menu